CSE: Conducto/canal semicircular externo.
 
   CSP: Canal semicircular posterior. 
 
   ECG: Electocardiograma.
           
   CSS: Conducto/canal semicircular superior.
 
   ENG: Electronistagmograma/electronistagmografía.
 
   PF: Parálisis facial.
                   
   SNC: Sistema nervioso central.
           
   SV: Sistema vestibular.