Ac: anticuerpo/s
 
Ag: antígeno/s.
 
cc:célula/s 
 
ECP: eosinophilic cationic protein.
 
EDN: eosinophil derived neurotoxin; neurotoxina derivada del esosinófilo..
 
Ig: inmunoglobulina/s.
 
FN: fosas nasales.
 
MBP:  mayor basic protein; proteína básica principal.
 
OMC: otitis media crónica.
 
RA: rinitis alérgica.
 
RSA: rinosinusitis aguda.
 
VRS: vías respiratorias superiores.