CAE: Conducto auditivo externo.
 
   ECM: Músculo esternocleidomastoideo.
 
   GP: Glándula parótida.
 
   NF: Nervio facial.
 
   PA: Pabellón auricular.
 
   SMASsistema músculo aponeurótico superficial.
 
   TA: Tensión arterial.