cc: célula/s


CT: cartílago tiroides.


CV: cuerda/as vocal/es.


EMG: electromiografía.


M/E: microscopio electrónico.


RM: resonancia nuclear magnética.


Rx: radiografia/s


TAC: tomografía axial computarizada.


VRS: vías respiratorias superiores.