Abreviatura para antagonista del receptor de angiotensina II.
 
   <(F.): AA II:  abréviation d'antagoniste des récepteurs de l'angiotensine II.
  
   <(In.): AA II:  abbreviation for angiotensin II receptor antagonist angiotensin II receptor.
 
 
   TÉRMINOS RELACIONADOS: