Inflamación aguda del tejido adenoideo acompañando a una infección viral o bacteriana de las vías aéreas superiores.
 
   <(F): Adénoïdite: inflammation aiguë du tissu adénoïde accompagnant une infection virale ou bactérienne des voies respiratoires supérieures.
 
   <(Ing): Adenoiditis: acute inflammation of adenoid tissue accompanying a viral or bacterial infection of the upper airways.
 
 
 
 
   FUENTES DE INFORMACIÓN BIOMÉDICA:
   INFORMACIÓN PACIENTES:
   LIBROS.