ATP: Trifosfato de adenosina.  

 

   CAI: Conducto auditivo interno.

                                         

   cc: células.

                       

   CS: Canal/s Semicircular/es.

                              

   CSE: Conducto semicircular externo.

                                               

   CSP: Conducto semicircular posterior.

                                         

   CSS: Conducto semicircular superior.

                                          

   FLP: Fascículo longitudinal posterior.

                                       

   ENG: Electronistagmografía.

                                         

   FLM: Fascículo longitudinal medial.

                                          

   FLP: Fascículo longitudinal posterior.

                                            

   LCR: Líquido cefaloraquídeo.

                                            

   M/E: microscopio electrónico.

                                         

   MOC: Motor ocular común.

                                            

   MOEx: Motor ocular externo.

                                               

   NOC: Nistagmo optocinético.

                                   

   NV: Núcleos vestibulares.

         

   NVS: Núcleo vestibular superior.

                                 

   RCO: Reflejo cérvio-ocular.

                                                   

   RVO: Reflejo vestíbulo-ocular.

                                         

   SE: Saco endolinfático.

                                                   

   SNC: Sistema nervioso central.

                                                      

   SOM: Sistema oculomotor.

                                                      

   SV: Sistema vestibular.