AI: atenuación interaural.

                                 

   CAE: conducto auditivo externo.

                    

   dB: Decibelio.

             

   Hz: Hercio.

               

   kHz: kilohercio.                            

 

   ISO: Organización Internacional de Normalización.

                                           

   PA: pabellón auricular.

                                      

   VD: vibración doble.