Ag: antígeno/s.

                                  

   CAE: conducto auditivo externo.

                                 

   cc: célula/s.ñ

                   

   CS: conducto o canal simicircular.

                   

   CSE: conducto semicircular externo u horizontal.

                     

   CSP: Conducto/canal semicircular posterior.

                      

   CSS: Conducto/canal semicircular superior o anterior.

                                           

   DDT: drenaje/s transtimpánico/s.

                                           

   ECM: esternocleidomastoideo.

                           

   IV: intravenoso.

                                         

  LCR: líquido cefalorraquídeo.

                                       

   NF: nervio facial.

                                    

   OE: otitis externa.

                                 

   OM: otitis media.

                           

   OMA: otitis media aguda.

                                       

   OMC: otitis media crónica.

                                      

   PA: pabellón auricular.

                                  

   PF: parálisis facial.

                               

   SNC: sistema nervioso central.

                                          

   VSG: velocidad de sedimentación globular.