Ac: anticuerpo/s.

                

   Ag: antígeno/s.

                                                                     

   CAE: conducto auditivo externo.

                                                                                

   cc: célula/s.                                                                           

                                               

   MOC: motor ocular común.                                                                                 

                                               

   NF: nervio facial.                                       

 

   OMC: otitis media crónica.

                                                                                                                                             

   PA: pabellón auricular.

                                                                           

   PF: parálisis facial.

                                                                                                              

   PFBS: parálisis facial bilateral simultánea.

                                                                                

   PFI: parálisis facial idiopática.                                                      

                                                          

   PFP: parálisis facial periférica.

                                                                                                  

   SNC: sistema nervioso central.

  

   VVZ: Virus varicela zoster.