Pérdida de la olfacción.
 
<(A.): Anosmie: das vollständige Fehlen des Geruchssinns oder den Verlust des Geruchssinns; Riechverlust.
 
  <(F.): Anosmie: est la perte totale de l'odorat.
 
      <(Ing.): Anosmia: the term anosmia means lack of the sense of smell.
 
 
   ASOCIACIONES:
   FUENTES DE INFORMACIÓN BIOMÉDICA:
   INFORMACIÓN PACIENTES:
   LIBROS.

SLIDE / FOTOS:

   TEXTOS: